Er zijn duizenden culturen, maar slechts zes cultuurverschillen!
Ons telefoon nummer: 06 100 40 800

Beschrijving en tips E-learning

INHOUD E-LEARNING INTERCULTURELE COMMUNICATIE

U kunt het volgende verwachten:

Voorwoord: Hierin staan algemene zaken en aanwijzingen voor het volgen van de e-learning

Cultuur, wat is dat?: Algemeen inzicht in wat cultuur inhoudt en de plaats van cultuur binnen ons denken.

De Culturele Dimensies: DE KERN van de cursus! Hier leert u de 6 dimensies kennen, met de waarden van de
culturen. Uit deze waardenpatronen komen de normen/regels voort, geschreven en ongeschreven, die
maatschappijen vormen.

Bij elke dimensie staan:
a) de waarden
b) oefeningen/opdrachten
c) dialogen
Het is fantastisch om de waarden te herkennen in de oefeningen en de dialogen!

Ad a) Het betreft waarden zoals ze u eerst zijn bijgebracht in uw opvoeding en aangevuld door school. Vervolgens ontdekt u hoe die waarden tot uiting komen op het werk en in de maatschappij. Lees de waarden van elke dimensie goed door en bedenk of u een vertaling naar uw eigen leven kunt maken. Het is extra interessant om dit gedeelte samen met met iemand anders te doen! –> met iemand van de eigen cultuur is prima, want u zult merken hoeveel verschillen er zijn binnen één cultuur –> met iemand van een andere cultuur, want is het boeiend om de verschillen en overeenkomsten te ontdekken. Wat is cultuur en wat is persoonlijk?
Ad b) Na elke dimensie maakt u de bijbehorende oefening(en). Dit zijn fantastische oefeningen om uw culturele sensitiviteit te vergroten en om ‘culturele valkuilen’ te leren herkennen.
Ad c) Verdiep u vervolgens in de ‘dialogen’ en u zult ervan versteld gaan van hoe eenvoudig een gesprek fout kan lopen, en hoe het goed kan gaan als je de kennis over de dimensies inzet. Voor Nederlanders kunnen de dialogen in Masculiniteit en Femininiteit een eye-opener bieden.

• Cultuurschok: wat gebeurt er wanneer je onderdompelt in een andere cultuur? En dan weer terug komt? Het is vaak een achtbaan aan gevoelens, die soms zelfs heel heftig kunnen zijn! Voor, tijdens of na de e-learning kunt u eventueel de Wereldburgertest doen. Deze betreft vele ‘do’s and don’ts’ uit andere landen en sommigen ervaren dan zelfs al een cultuurschok… Maar let op: de e-learning is het èchte werk!

• De Culturele Meting: Vergelijk uw eigen score met de scores van diverse landen. De PDF landenscores hoort hierbij.

• PDF Landenscores: De cijfers zijn richtingwijzers, geen wetten. Het is heel wel mogelijk dat u iemand leert kennen die aan geen van ‘zijn’ landenscores voldoet. Dit komt omdat de cijfers verdeeld zijn conform de kromme van Gauss. Als je echt iedereen zou kunnen ontmoeten, dan zouden de meesten wel bepaald cultureel gedrag vertonen, maar de kans dat je iemand met dat gedrag daadwerkelijk ontmoet, is minder groot.

• Aanpassingsoefening: Een hele puzzel, maar u krijgt hiermee inzicht in de vertaling naar de praktijk – vooral om van te leren wat e.e.a. kan betekenen voor de praktijk binnen een bedrijf.

• De Drie Stappen Methode: Je ontmoet niet een cultuur, maar een mens. Waar bevindt deze mens zich op de dimensies en waar bevindt u zich? En in hoeverre kunt u elkaar als persoon tegemoet komen?

• Tijd: Deze materie geeft inzicht in het effect van de tijdsbeleving binnen een cultuur op de manier van werken. Deze kennis geeft u ongetwijfeld veel herkenning, inzicht en hopelijk meer vertrouwen. Dit is typsich een kwestie waarbij het beste van beide veel goeds zou kunnen voortbrengen.

Gespreksvoering Topoi: De dimensies bevinden zich hier onder de noemers ‘ordening’ en ‘persoon’ – naast de verdere vulling van die begrippen. Verfrissend om op deze manier naar de valkuilen in een gesprek te kijken. Ze gelden overigens voor elk gesprek, maar de kans op misverstanden wordt groter naarmate de culturen meer van elkaar verschillen.

Ja of nee?: Het verschil tussen een ‘relatie-ja’ en een ‘doe-ja’…

Zaken doen: Inzichten en tips voor degenen die handel willen drijven.

• Onderwijs: Alle tips uit de dimensies bij elkaar die gericht zijn op het aansluiten bij de culturen.

• Gezondheidszorg: Veel informatie die van belang is voor deze doelgroep.

• Testcase: De cursus loopt ten einde. Zoveel geleerd… nu eens kijken of u ‘het’ weet!

• Boekenlijst: Boeken die wij geraadpleegd hebben voor deze ‘e-learning interculturele communicatie’ en boeken die we aanbevelen.